Izbeglice RHP

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (Regional Housing Programme RSP/RHP) je višegodišnja zajednička inicijativa partnerskih zemalja (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija) koju podržava međunarodna zajednica i koja za cilj ima zatvaranje poglavlja dugotrajnog raseljavanja u regionu. Razvijen je u partnerstvu između partnerskih zemalja i OEBS-a, UNHCR-a i Evropske komisije. Cilj RSP-a je da doprinese rešavanju produžene krize raseljavanja najugroženijih izbeglica i raseljenih lica sa teritorija bivše Jugoslavije nakon sukoba koji su trajali od 1991. do 1995. godine, uključujući interno raseljena lica u Crnoj Gori od 1999. godine. Program je sastavni deo „Sarajevskog procesa za izbeglice i raseljena lica“, koji je pokrenut 2005. godine na Regionalnoj ministarskoj konferenciji o povratku izbeglica. Proces je ponovo pokrenut u martu 2010. godine na konferenciji Beogradu.

Program se sprovodi paralelno u četiri partnerske zemlje. Stambena rešenja implementirana na terenu su:

• Osiguranje stambenih jedinica i kuća u vidu izgradnje, rekonstrukcije, obnove ili kupovine.

• Dodelu građevinskog materijala.

• Osiguranje stanovanja u ustanovama socijalne zaštite.

Od ukupno procenjenih troškova od 289 miliona evra, doprinos donatora iznosi 237 miliona evra (82%), dok doprinos partnerskih zemalja iznosi 52 miliona evra (18%).

U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Srbiji do kraja trajanja projekta će se obezbediti trajna rešenja za izbeglice u vidu lokalne integracije. Programom će biti obuhvaćeno ukupno 7.629 ugroženih izbegličkih domaćinstava (ili 22.443 lica).

Ukupni troškovi državnog projekta stanovanja u Srbiji u okviru Zajedničkog programa procenjuju se na 165 miliona evra, što je 56% ukupno procenjenih troškova programa RHP u sve četiri partnerske zemlje. Srbija se obavezala da će obezbediti 33,5 miliona evra kao nacionalni doprinos za implementaciju projekta. Od novembra 2020. godine, obezbeđeno je više od 5.500 stambenih rešenja. Program RHP u Srbiji treba da bude završen u junu 2022. godine i do tog datuma svim izabranim korisnicima programa RHP biće rešeno stambeno pitanje.

Najveći donator u okviru programa RSP-a je EU, a zapažene doprinose dale su i vlade SAD-a, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Slovačke, Češke i Mađarske.